TechnologieŽivot

3 způsoby, jak vštípit vašemu dítěti lásku ke čtení

Jak ve svém dítěti vzbudit lásku ke čtení
materiál (třída 3)

Cíl: Vytvořit podmínky pro to, aby rodiče pochopili důležitost rodinné četby, vytvořit si pozitivní postoj k seznamování vlastního dítěte se čtením.

• Seznámit rodiče s požadavky federálního státního vzdělávacího standardu na technologii a standardy čtení na základní škole.

•Podporovat lásku ke čtení u mladších školáků.

Průběh rodičovské schůzky.

Úvodní řeč učitele.

Dnes jsme se sešli, abychom probrali důležitou otázku. Jak pomoci dětem, aby si knihy a čtení zamilovaly.

Statistiky ukazují, že dnešní děti čtou příliš málo. Čtenářská krize po celém světě skutečně dosáhla alarmujících rozměrů a naše země (kdysi nejčtenější země světa) bohužel není výjimkou. Dnes si nejen děti samotné, ale i dospělí často kladou otázku: „Není čtení zastaralé? Je dnes potřeba čtení opravdu tak naléhavá, v době špičkových technologií, kdy existuje tolik alternativních způsobů získávání informací? (odpovědi rodičů).

Ve skutečnosti dnes lidé potřebují číst i před více než sto lety a žádná jiná informační technologie to nenahradí.

Seznámení rodičů s požadavky federálního státního vzdělávacího standardu na technologii a standardy čtení na základní škole.

Cílem výuky čtení na základní škole je „osvojení dovednosti vědomého, správného, ​​plynulého a výrazného čtení jako základu ve vzdělávacím systému žáků základních škol, utváření čtenářského obzoru a získání zkušeností se samostatnou čtenářskou činností, zlepšení všech typů čtenářské činnosti, včetně čtenářské kompetence.

Čtenářská kompetence není běhání očima po řádcích, ale neustále se rozvíjející soubor znalostí, dovedností a schopností, tedy kvalita člověka, která se zlepšuje po celý život.

Zajímavé:  17 hlavních televizních pořadů března: Halo, Moon Knight a návrat Bridgertona.

Formování čtenářské kompetence se provádí v následujících oblastech:

1. Formování čtenářských dovedností: schopnost číst nahlas i potichu, zvládnutí hlavních typů čtení (úvodní, hloubkové, vyhledávání, prohlížení).

2. Dobře se čte. Tato kompetence zahrnuje tyto složky: znalost studovaných děl, porozumění literárním pojmům, jejich použití a porozumění; znalost knih a děl z dětského čtenářského okruhu nabízených ve výukových učebnicích pro každý ročník

3. Schopnost práce s knihou (identifikace a výběr knih podle žánru, autora, tématu atd.); znalost prvků knihy.

4. Dovednosti a schopnosti samotné čtenářské činnosti, zajišťující vnímání, interpretaci (interpretaci) a hodnocení uměleckého díla jako umění slova, tedy podle zákonitostí tohoto umění (na úrovni přístupné školákům každého ročník studia). Tato kompetence je založena na všestranné práci s textem.

Úkolem rodičů na základní škole je napomáhat rozvoji čtenářských dovedností.

Co znamená technika čtení?
Čtení je komplexní psychofyziologický proces, ve kterém lze rozlišit dva aspekty:

1) sémantické – porozumění, uvědomění si obsahu a významu čteného textu

2) technická (podřízená sémantické, obsluhující ji) – rychlost (tempo), správnost a výraznost čtení.
Význam čtení

předpokládá čtenářovo porozumění:

•významy většiny slov použitých v textu, doslovně i obrazně;

•obsah každé z vět obsažených v textu, porozumění sémantické souvislosti mezi větami;

•obsah jednotlivých částí textu (odstavců, epizod, kapitol) a význam těchto částí (tedy nejen řečeného, ​​ale i řečeného);

•hlavní význam celého obsahu textu, tzn. povědomí o tomto obsahu a váš postoj k tomu, co čtete.

Správné čtení je vyjádřeno tím, že se čtenář vyvaruje chyb, nebo naopak dělá: záměny, vynechávání, přeskupování, doplňování, komolení, opakování písmen (zvuků), slabik a slov; správně nebo nesprávně zdůrazňuje slova ve čteném textu.

Rychlost čtení (tempo)

charakterizovaný počtem slov pronesených za minutu.
Ukazatele rychlosti čtení v primárních ročnících

Zajímavé:  10 úžasných faktů o sluneční soustavě.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button