NákupPracovat a studovatVztahZprávy

5 tipů, které pomohou lídrům při rozhodování

Ne každý manažer je lídr a ví, jak vést tým. A není se čemu divit. Vedoucí musí mít specifické vlastnosti a dovednosti, které mu umožní motivovat a inspirovat své zaměstnance k dosažení vynikajících výsledků.

Naštěstí se vedení dá naučit. K tomu stačí projít pěti důležitými kroky. Hlavní je tyto dovednosti pravidelně cvičit a pravidelně cvičit.

1. Studujte své podřízené a najděte k nim přístup

Prvním krokem na cestě k vedení je nalezení klíče k motivaci každého člena týmu. Vaši podřízení mají individuální silné a slabé stránky, zájmy, aspirace a příležitosti. To vše je důležité vzít v úvahu při plánování vaší práce.

— Rozvíjet emoční inteligenci.

Lídr musí být schopen rozpoznat a zvládat emoce. Čtyři hlavní složky emoční inteligence jsou sebeuvědomění (schopnost rozpoznávat a analyzovat své emoce), sebekontrola (schopnost zvládat své emoce), empatie (chápat emoce druhých lidí) a vztahové dovednosti (schopnost zvládat emoce). emoce jiných lidí). Tyto dovednosti vám společně umožňují budovat efektivní pracovní vztahy a udržovat zdravé týmové prostředí.

— Zlepšete své komunikační dovednosti.

Naučte se komunikovat se zaměstnanci, volit správná slova a správně sdělovat své myšlenky a nápady. S tím vám pomůže obchodní komunikace, vyjednávání a řečnické dovednosti. Ale pamatujte, že praxe je v této věci velmi důležitá. Čím častěji pořádáte schůzky, přednášíte prezentace a mluvíte před ostatními, tím jistěji se budete cítit a tím lépe budete schopni předat informace, které potřebujete.

Zajímavé:  IOS 16.4 zavádí redukci hluku pro hovory. Zde je návod, jak to povolit.

Dříve nebo později se každý potýká s problémy a obtížemi ve své práci. Hlavní je nedávat najevo svůj negativní postoj k dění a pozitivně naladit tým. S tím pomůže jedna jednoduchá technika: najděte v problému tři pozitivní aspekty a zkuste na tom stavět. To vám umožní podívat se na to z jiného úhlu a přepnout své vnímání z mínusů na plusy. Díky tomu můžete rychle najít efektivní řešení, aniž byste se zdržovali neúspěchy.

– Podpořte svá slova činy.

Vedoucí musí spolupracovat s týmem, aby je dovedl k úspěchu. Jen motivační řeči a kompetentní stanovení cílů zde nestačí. Zapojte se do procesu co nejvíce a zůstaňte v kontaktu se svými podřízenými.

2. Delegujte a pomáhejte ostatním uspět.

Opravdový vůdce ví, jak kompetentně rozdělit úkoly s ohledem na silné a slabé stránky svých zaměstnanců. Neovládá každou maličkost a dává svým podřízeným prostor k manévrování.

Kromě toho je delegování výborným nástrojem pro motivaci zaměstnanců, který dává najevo vaši důvěru ve vaše zaměstnance. Čím více jim důvěřujete, tím více si uvědomují svůj význam pro společnost a budují důvěru ve svou profesionalitu.

— Trénujte své schopnosti delegování.

Vyberte si lidi, kterým důvěřujete, a vytvářejte situace, ve kterých se mohou osvědčit. Pokud ještě nejste připraveni úplně se vzdát „ručního“ řízení a dávat seriózní projekty podřízeným, pak se omezte na dva typy úkolů: rutinní úkoly, které zpomalují práci manažera, a úkoly, které nevyžadují osobní účast. manažera a lze je řešit i bez něj.

— Pomáhat zaměstnancům v obtížných situacích.

I super profesionálové se někdy mohou dostat do slepé uličky. A skutečný vůdce si toho musí včas všimnout a pomoci najít řešení problému. To neznamená, že musíte své podřízené přehnaně chránit a dělat veškerou práci za ně. Úkolem vedoucího je vést a motivovat zaměstnance k samostatnému řešení profesních problémů.

Zajímavé:  8 produktů, které vám pomohou zhubnout.

Koupit reklamu Vypnout

Podle výzkumu Hays se 79 % vedoucích pracovníků domnívá, že schopnost rozhodovat se a přebírat odpovědnost je pro vrcholového manažera nejdůležitější dovedností mezi všemi měkkými dovednostmi. Tým musí vědět, že vedoucí je připraven převzít odpovědnost za celkový výsledek a v případě neúspěchu je nenechá bez podpory. V opačném případě se zaměstnanci mohou jednoduše bát přijmout vážné projekty a složité úkoly.

3. Vyhněte se mikrosprávě

Postupně se vzdávejte nadměrné kontroly nad prací zaměstnanců. Čím méně je z jakéhokoli důvodu „táhnete“, tím více času mají na rozvoj svých projektů a realizaci úkolů směřujících k dosažení dlouhodobých cílů společnosti.

Dejte jim volnost při rozhodování a plánování systému podávání zpráv, který bude jasně ukazovat průběžné výsledky. To vám umožní vytvořit efektivní kontrolní systém a nebude nutit tým do přísného rámce mikromanagementu.

Například v závislosti na době trvání projektů to mohou být týdenní, měsíční nebo čtvrtletní zprávy. Kromě toho mohou být různé formáty: plánování schůzek, jednání, oficiální dokumenty. Vše závisí na konkrétním úkolu.

4. Stanovte si jasné cíle a poskytněte zpětnou vazbu

Transparentní by měl být nejen systém kontroly, ale i systém nastavování úkolů. To ovlivňuje důvěru a motivaci zaměstnanců. Čím je úkol jasnější, tím lépe a rychleji ho zvládnou. Jedním z klíčových problémů managementu je nedorozumění mezi manažery a zaměstnanci. Ti první se často domnívají, že by jim měli rozumět dokonale, zatímco ti druzí se bojí klást doplňující otázky, pokud jim něco není jasné. Výsledkem je začarovaný kruh, který vám brání rychle a efektivně řešit zadané úkoly.

— Stanovte si jasné cíle.

Prodiskutujte a propracujte klíčové fáze úkolu se svým týmem a jasně uveďte, jaké výsledky očekáváte. A nezapomeňte zkontrolovat, zda je vašim zaměstnancům vše jasné. To platí zejména při práci na dálku, kdy zaměstnanci nemají možnost se kdykoliv na něco zeptat a upřesnit podrobnosti.

Zajímavé:  10 věcí, které byste neměli kupovat z druhé ruky.

– Dejte nám zpětnou vazbu.

Mluvte otevřeně se svými podřízenými o cílech a výsledcích práce, aby pochopili, co přesně se od nich na konci projektu očekává. Poskytněte jim objektivní a konstruktivní zpětnou vazbu. Pokud řešení problému vyžaduje hodně času, uveďte referenční body, po jejichž dosažení budete společně diskutovat o průběžných výsledcích.

– Buďte otevření návrhům.

Naslouchejte svým zaměstnancům a zvažte jejich nápady, povzbuzujte iniciativu. To není vždy možné udělat při práci, takže stojí za to přijít s dalšími možnostmi. Určete například konkrétní hodiny, kdy mohou zaměstnanci přijít do vaší kanceláře se svými dotazy a návrhy (při práci v kanceláři), nebo je informovat, že jste vždy připraveni přijímat návrhy e-mailem (při práci na dálku). Hlavní je, že vědí, že tato příležitost existuje a dokážou ji využít.

5. Buďte lídrem nejen v práci

Vůdčí schopnosti můžete rozvíjet i mimo kancelářské zdi. Je to skvělý způsob, jak znovu zaměřit svou pozornost a zároveň pokračovat ve zdokonalování dovedností, které jsou pro vůdce důležité.

Můžete najít neziskovou organizaci, připojit se k ní a uplatnit svou schopnost organizovat lidi v praxi. Dobrovolnictví může být v tomto případě skvělou volbou. Nyní toto hnutí v Rusku velmi rychle roste a existuje mnoho možností. Můžete se například podílet na pořádání sportovních nebo vojensko-vlasteneckých akcí, pomáhat druhým lidem a zapojit se do velkých dobrovolnických projektů.

Ano, tato práce vám nezvýší příjem, ale umožní vám přispět k řešení důležitých společenských problémů. Kromě toho bude takový projekt klíčovou fází vašeho profesního rozvoje. To ukáže, že umíte řídit lidi nejen penězi, ale i ideologickým přístupem.

Pět triků, které vám rychle pomohou
dělat rozhodnutí

Jak přestat donekonečna přemýšlet nad každou otázkou

Autor: Melody Wilding

Pět triků, které vám pomohou rychle se rozhodovat

Foto: Camylla Battani / Unsplash

Zajímavé:  Ke 100. výročí skvělého herce: 10 nejlepších rolí Marlona Branda.

Finanční podnikání v podezření

Finanční podnikání v podezření

Outsourcing mozků?

Outsourcing mozků?

Iyer Bala, Davenport Thomas

Stručná historie testů osobnosti

Stručná historie testů osobnosti

Od nespokojenosti k motivaci: co dělat, když je zaměstnanec negativní

Od nespokojenosti k motivaci: co dělat, když je zaměstnanec negativní

Samotná věrnost vás neuspokojí aneb Jak navýšit svůj podíl v peněžence

Samotná věrnost vás neuspokojí aneb Jak navýšit svůj podíl v peněžence

Jak fungují inovace ve společnosti Apple: recept na zvláštní vedení

Jak fungují inovace ve společnosti Apple: recept na zvláštní vedení

Nejlepší rada mého života

Nejlepší rada mého života

Startování bez stresu: jak uspět, aniž byste obětovali vše

Startování bez stresu: jak uspět, aniž byste obětovali vše

  • Které rozhodnutí bude mít největší pozitivní dopad na mé hlavní priority?
  • Koho ze všech lidí, které bych mohl potěšit nebo naštvat, bych nejraději zklamal?
  • Jakou jednu věc mohu dnes udělat, abych se přiblížil svému cíli?
  • Jaký je nejlepší další krok na základě toho, co vím, a informací, které v tuto chvíli mám?

Je totiž mnohem snazší na to přijít a udělat krok, než se snažit předpovídat budoucí měsíce nebo dokonce roky dopředu.

2. Určete rozsah problému

Některá rozhodnutí vyžadují pečlivé promyšlení, jiná ne. Než se rozhodnete, napište si, jaké cíle, priority nebo osoby ve vašem okolí budou ovlivněny. To vám pomůže rozlišit, co je důležité, od toho, na co byste se neměli soustředit.

Stejně tak, pokud se obáváte vyhlídky na špatné rozhodnutí, vyzkoušejte test 10/10/10. Když se bojíte vzdát, přemýšlejte o tom, jak se budete cítit o tomto rozhodnutí za 10 týdnů, 10 měsíců nebo 10 let? Tato volba pravděpodobně nebude mít žádné následky nebo si ani nevzpomenete, jak jste se kvůli tomu báli. Odpovědi vám pomohou podívat se na problém z nového úhlu a najít motivaci, kterou potřebujete k akci.

3. Využijte podceňovanou sílu intuice

Intuice funguje na principu shody vzorů. Mozek se podívá na situaci, rychle vyhodnotí celou vaši životní zkušenost a na základě kontextu udělá nejlepší rozhodnutí. Tento automatický proces probíhá rychleji než racionální myšlení, což znamená, že intuice je nezbytným nástrojem rozhodování, když je málo času a tradiční data nejsou k dispozici. Výzkumy ukazují, že kombinace intuice s analytickým myšlením vám pomáhá dělat lepší, rychlejší a přesnější rozhodnutí a dává vám větší důvěru ve vaše rozhodnutí, než se spoléhat pouze na svůj intelekt. V jedné studii byli kupující automobilů, kteří se spoléhali pouze na pečlivou analýzu, se svými nákupy spokojeni přibližně ve čtvrtině času. Ti, kteří provedli intuitivní nákup, byli v 60 % případů spokojeni. Je to proto, že rychlé poznávání neboli schopnost vnímat „tenké plátky“ umožňuje mozku činit chytrá rozhodnutí bez přemýšlení.

Zajímavé:  7 situací, které o člověku hodně vypovídají.

Terence, produktový manažer diskutovaný výše, se natolik zaujal myšlenkou intuitivního rozhodování, že si naplánoval „den disinhibice“ a na ten den se řídil svou intuicí ve všem, co řekl a udělal po dobu 24 hodin. A jaký byl výsledek? Důvěřoval své intuici, osmělil se, zapomněl na autocenzuru a začal dělat těžká rozhodnutí, i když věděl, že by to mohlo někoho naštvat. „Nešlo jen o to, kolik jsem toho udělal, ale jak to bylo rychlé a jak jsem se při tom cítil,“ řekl mi. „Věřím, že zvládnu cokoliv.“ Zkuste také „den dezinhibice“ nebo si jednoduše věnujte několik minut denně a vzpomeňte si na tři až pět případů, kdy jste věřili své intuici a výsledky byly pozitivní.

4. Minimalizujte únavu z rozhodování

Denně učiníte stovky rozhodnutí – od toho, co si dát k snídani, až po to, jak odpovědět na e-mail – to vše vyčerpává vaše duševní a emocionální zdroje. Je pravděpodobnější, že budete příliš přemýšlet, když jste unavení, takže čím méně drobných rozhodnutí uděláte, tím více energie budete mít na ta opravdu důležitá.

Vytvořte si rutiny a rituály, které vám pomohou spotřebovat méně mentální energie – například naplánujte si jídelníček na týden nebo začněte s kapslovým šatníkem. Stejně tak hledat možnosti, jak se zbavit některých rozhodnutí, zavádět metody práce a standardizované protokoly, delegovat úkoly nebo účast na poradách.

5. Vytvořte kreativní hranice

Možná znáte Parkinsonův zákon, který říká, že práce zabírá veškerý čas, který má k dispozici. Jednoduše řečeno, když si dáte měsíc na přípravu prezentace, zabere vám to měsíc. Ale kdybyste měli jen týden, dokončili byste stejnou prezentaci rychleji.

Zajímavé:  11 triků pro lidový život, které vás překvapí svou jednoduchostí.

Podobné zásady jsem pozoroval u citlivých lidí – do poslední chvíle budou myslet na jakoukoli záležitost. Jinými slovy, pokud si dáte týden na starosti s problémem, jehož vyřešení trvá hodinu, strávíte neúměrné množství času a energie.

S touto tendencí lze bojovat prostřednictvím kreativních omezení. Nastavte si například datum nebo čas, do kterého se rozhodnete. Zapište si to do kalendáře, nastavte si upomínku na telefon nebo dokonce kontaktujte osobu, která čeká na vaše rozhodnutí, a dejte mu vědět, když jej oznámíte. Oblíbenou technikou mých klientů je „čas na starosti“, což znamená, že si během dne vyhradíme krátký časový úsek na konstruktivní řešení problému.

Jedna věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že vaše inteligence vám poskytuje velkou konkurenční výhodu. Jakmile se naučíte ovládat, jak dlouho myslíte, můžete svou citlivost proměnit v superschopnost.

O autorovi

Melody Wilding je licencovaný klinický sociální pracovník, výkonný konzultant a autor knihy Důvěřujte si: Přestaňte přemýšlet a usměrněte své emoce k úspěchu v práci.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button