MotivaceVztah

Proč se potřebujete emocionálně otevřít a jak to udělat?

Mám za sebou 7 let novinářské praxe. Dobře se orientuji v toku mediálních informací, včetně analýzy zahraničních zdrojů.

Expert – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji „rodinné buňky“ před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

telefon dívka

Jsme si jisti, že každý z nás chce být otevřenější a společenštější. Ale bohužel nám někdy naše nejistota a stydlivost mohou bránit v budování přátelství a užívání si života naplno. V tomto článku se s vámi chceme podělit o několik jednoduchých, ale účinných tipů, které vám pomohou stát se otevřenějším člověkem a objevit svůj skutečný potenciál. Začněme!

Co to znamená být otevřeným člověkem?

Být otevřeným člověkem znamená mít schopnost otevřít se ostatním lidem a sdílet své myšlenky, pocity a emoce. Zahrnuje také naslouchání druhým a otevřenost novým nápadům a zkušenostem.

Otevřený člověk často nachází společnou řeč s ostatními a úspěšněji se vyrovnává se stresem a náročnými životními situacemi. Být otevřeným člověkem není vždy snadné, zvláště pokud máme strach a zábrany, ale s trochou praxe a úsilí se můžeme stát otevřenějšími a dosáhnout svého skutečného potenciálu.

Jaké vlastnosti charakterizují otevřeného člověka?

 • Citlivost. Otevření lidé jsou obvykle citliví k emocím ostatních lidí a jsou ochotni jim v případě potřeby pomoci.
 • Odpovědnost. Přebírají zodpovědnost za své činy a neobviňují ostatní ze svých neúspěchů.
 • Ochota spolupracovat. Jsou ochotni pracovat v týmu a brát ohled na názory a zájmy ostatních.
 • Emoční stabilita. Vědí, jak ovládat své emoce a nenechají je ovládnout jejich chování.
 • Schopnost přizpůsobit se. Vědí, jak se rychle adaptovat na nové podmínky a měnit své přístupy v závislosti na situaci.
 • Otevřenost novým známým. Snadno a přirozeně poznávají nové lidi a nebojí se komunikovat s cizími lidmi.
Zajímavé:  Apple oficiálně zrušil AirPower - nebude žádné nabíjení.

Toto samozřejmě není úplný seznam vlastností, které mohou charakterizovat odcházejícího člověka, ale doufáme, že těchto 15 bodů vám poskytne představu o tom, jaké vlastnosti byste měli rozvíjet, abyste se stali otevřenějšími a společenštějšími. Pamatujte, že nemusíte mít všechny tyto vlastnosti najednou, ale stojí za to na nich pracovat a časem je zlepšovat.

Proč je těžké být otevřeným člověkem?

 • Strach z soudu. Mnoho lidí se bojí vyjádřit své názory a pocity, protože se bojí, že je ostatní budou soudit.
 • Nízké sebevědomí. Lidé s nízkým sebevědomím postrádají důvěru v sebe a své schopnosti, což může bránit otevřenosti.
 • Minulé negativní zkušenosti. Špatné zkušenosti z minulých vztahů nebo interakcí s lidmi mohou způsobit, že člověk bude v budoucnu tajnůstkářský a opatrný.
 • Plachost. Někteří lidé bývají stydliví, což jim může ztěžovat otevření se ostatním.
 • Nedostatek důvěry. Pokud člověk druhým nevěří, pak se jim neotevře.
 • Touha po kontrole. Pokud člověk usiluje o kontrolu a nechce ukázat svou zranitelnost, může se stát uzavřeným.
 • Očekávání od ostatních. Pokud člověk očekává, že se k němu ostatní budou chovat negativně nebo nepochopení, může skrývat své pocity a emoce.
 • Potíže v komunikaci. Někteří lidé mají potíže s komunikací, což může vést k tomu, že se neotevírají ostatním.
 • Neschopnost přijmout kritiku. Pokud člověk nedokáže přijmout kritiku, může se před ostatními uzavřít.
 • Pocit nejistoty. Pokud si člověk není jistý svými činy, může se uzavřít a nechce se otevřít ostatním.
 • Snaha o ideál. Pokud člověk usiluje o ideál, může se stát uzavřeným a nechce se otevřít ostatním, aby si zachoval svůj ideální obraz.
 • Negativní postoj k sobě. Pokud má člověk k sobě negativní postoj, pak se může bát, že ostatní lidé uvidí jeho slabosti a nedostatky.
 • Touha chránit se. Pokud se člověk snaží chránit před možnými negativními důsledky, může se stát uzavřeným a neochotným otevřít se ostatním.
 • Pocit nedostatku času. Pokud má člověk neustále nedostatek času, možná ho nebude chtít strávit otevíráním se ostatním lidem.
Zajímavé:  Chrome se naučil deaktivovat rozšíření na jednotlivých stránkách jedním kliknutím –

Toto samozřejmě není úplný seznam důvodů, proč je těžké být otevřeným člověkem, ale doufám, že těchto 15 bodů vám poskytne představu o tom, jaké faktory mohou otevřenosti bránit. Pamatujte, že každý člověk je jedinečný a mohou mu bránit různé faktory. Je však důležité pochopit, že je možné být otevřenější, a proto musíte pochopit své důvody a pracovat na nich.

Jak se stát otevřeným člověkem?

Chcete se stát otevřeným člověkem? Poté postupujte podle níže uvedených doporučení:

 • Přijměte se takoví, jací jste. Přestaňte se srovnávat s ostatními a neusilujte o dokonalost. Přijměte se takoví, jací jste, a buďte si jisti, že jste hodni lásky a respektu.
 • Rozvíjejte svou emoční inteligenci. Schopnost vyjádřit své pocity a emoce vám pomůže stát se otevřenějším a společenštějším člověkem. Rozvíjejte své emocionální dovednosti, vyjadřujte své pocity a sdílejte je s ostatními.
 • Buďte ohleduplní k ostatním lidem. Věnujte čas a pozornost druhým lidem, naslouchejte jim a snažte se pochopit jejich úhel pohledu. Ukažte svůj zájem o ně a zjistěte o nich více.
 • Naučte se naslouchat. Naslouchání je klíčovou dovedností pro otevřenou komunikaci. Naučte se naslouchat druhým lidem, ukažte, že vás zajímají jejich nápady a názory.
 • Vyjděte ze své komfortní zóny. Stát se otevřenějším může být obtížné, ale zkuste vystoupit ze své komfortní zóny a udělejte něco nového, co jste dosud nedělali. To vám pomůže překonat strach a stát se otevřenější.
 • Rozvíjejte své komunikační dovednosti. Naučte se mluvit jasně a srozumitelně, klást otázky a navazovat kontakt s lidmi. To vám pomůže snadněji komunikovat s ostatními.
 • Buď optimistický. Optimismus je klíčem k tomu být otevřený a společenský. Buďte pozitivní a sebevědomí a lidé k vám budou přitahováni.
 • Vyhýbejte se negativním lidem. Negativní lidé na vás mohou mít negativní dopad a bránit vám, abyste se stali otevřenějšími. Vyhněte se komunikaci s takovými lidmi, hledejte ty, kteří vás podporují a inspirují.
 • Projevte zájem o ostatní lidi. Projevujte zájem o ostatní lidi, hledejte společná témata a snažte se s každým najít něco společného.
 • Naučte se přijímat komplimenty. Pokud dostanete kompliment, neodstraňujte ho, ale přijměte ho a buďte za něj vděční. To vám pomůže získat větší důvěru v sebe a své schopnosti. 7000
 • Nebojte se být zranitelní. Být otevřený a ukázat svou zranitelnost vám pomůže hlouběji se spojit s ostatními lidmi.
 • Pozor na řeč těla. Vaše gesta, mimika a tón hlasu o vás mohou sdělit mnoho informací. Sledujte svou řeč tělem a snažte se plně vyjádřit své emoce a myšlenky.
 • Převzít iniciativu. Pokud chcete komunikovat s ostatními lidmi, pak převezměte iniciativu a navažte s nimi kontakt. Nabídněte svou pomoc a podporu a lidé vaši iniciativu ocení.
 • Buďte otevření novým známým. Nebojte se poznávat nové lidi a hledat nová spojení. To vám pomůže rozšířit váš sociální kruh a stát se otevřenější.
 • Naučte se projevovat své emoce. Pokud máte pocit, že potřebujete vyjádřit své emoce, nestyďte se a udělejte to. To vám pomůže být otevřenější a ukázat svou zranitelnost.
 • Rozvíjejte své sociální dovednosti. Naučte se pracovat v týmu, komunikovat s lidmi a řešit problémy společně s nimi. To vám pomůže stát se otevřenější a sebevědomější.
 • Naučte se riskovat. Pokud se bojíte opustit svou komfortní zónu a riskovat, tak se to naučte dělat postupně. Vyzkoušejte každý den něco nového a postupně rozšiřujte své hranice.
 • Nesrovnávejte se s ostatními. Srovnávání se s ostatními může způsobit, že se budete cítit nespokojení a nedostateční. Přijměte se takoví, jací jste, a nesrovnávejte se s ostatními.
 • Prozkoumejte nová témata a zájmy. Pokud budete zkoumat nová témata a zájmy, pomůže vám to najít společnou řeč s ostatními lidmi a komunikovat s nimi.
 • Nebojte se dělat chyby. Pokud se bojíte dělat chyby, pak se naučte své chyby přijmout a poučit se z nich. To vám pomůže získat větší důvěru v sebe a své schopnosti.
Zajímavé:  Minulé životy - citlivé melodrama A24 o duchovní intimitě.

Všechny tyto tipy vám pomohou stát se otevřenějším a společenštějším člověkem, ale nezapomeňte, že je to proces, který vyžaduje čas a úsilí. Nestyďte se podniknout kroky ke svému cíli a poučte se ze svých chyb. Nakonec se můžete stát otevřenějším a společenštějším člověkem, který si dokáže užívat života a komunikace s ostatními lidmi.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button