Motivace

VIDEO: Jaký je smysl života

Starší a střední generace si velmi dobře pamatují, jak nedávno sovětský lid při hledání řešení nejdůležitějšího problému života – jeho smyslu – měl pouze dvě cesty: náboženskou a ateistickou. Mírně řečeno, mnozí se nyní dozvěděli o nedostatcích toho druhého a uvědomili si, že je to slepá cesta. proč tomu tak je?

Není-li totiž Bůh, duše, nesmrtelnost, pak smrt konečně a navždy zničí člověka jako jednotlivce a nezbude mu žádná příležitost zažít a ocenit vše, o co usiloval, v co doufal, miloval, za co bojoval. a možná položil svůj život. To znamená, že smrtí, jako ve snu, vše končí a vše, co člověk udělal, už pro něj neexistuje. Takový „sen“ o úplném zmizení může být žádoucí pouze pro osobu, která se buď dopustila závažných zločinů, nebo zcela ztratila smysl života.

Někdy však můžete slyšet, že náš pozemský život je ospravedlňován kreativitou, aktivitou ve prospěch druhých lidí, celého lidstva. Ale běda, za prvé, pokud se smrtí těla zničí osobnost, nebude si uvědomovat plody své činnosti; za druhé, věda zcela jistě říká, že celé lidstvo jako biologický druh je smrtelné a tato konečná univerzální smrt je nevyhnutelná a není daleko. Ale v tomto případě, o jakém dobru lidstva můžeme mluvit a není význam všech činů každého jednotlivého člověka a celého lidstva jako celku zcela podceňován?

Mnozí pochopili a chápou tuto nesmyslnost lidské existence a všech pozemských „ideálů“ tváří v tvář konečné smrti. Stále více lidí se proto odklání od slepé víry v absenci duše a neexistenci Boha, která nemá opodstatnění, a obrací svou pozornost k náboženství, k církvi. Neboť zde člověk nalézá oprávněné vysvětlení neodolatelného pocitu nesmrtelnosti svého „já“ a ospravedlnění svých vysokých tužeb a pochopení toho, proč je nutné konat dobro a vyhýbat se zlu, a prožitek skutečné důstojnosti. člověka jako bytosti podobné bohu, jako obraz samotného Boha, a ne opice s počítačem v lebce. Pozemský život se stává hodnotným a nabývá skutečně skutečného významu teprve tehdy, když je považován za důležitou etapu existence člověka, během níž může určovat svou budoucnost, svůj osud na věčnosti, neboť zde se člověk svobodně rozhoduje mezi dobrem a zlem, zde se formuje jeho život postoj ke svědomí, ke svatosti, k pravdě. A tato volba, tento postoj určuje povahu všech lidských pozemských činností a jeho další nesmrtelnou existenci.

Zajímavé:  10 pravd, které byste si měli opakovat každý den.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button