NákupOpravitŽivot

10 častých chyb, které zkracují životnost kamen

Teď to prostě vyhodit? Vše o zákonné životnosti kuchyňských sporáků a bezpečnosti

Manažerská společnost Techservice v Seversku

Dodržování zákonné životnosti kuchyňských sporáků je důležitým aspektem zajištění bezpečnosti a efektivity používání tohoto vybavení domácnosti. V tomto článku zvážíme aktuální regulační požadavky týkající se životnosti plynových a elektrických sporáků v souladu s GOST a vládními nařízeními a také zvážíme opatření, která je třeba provést v případě uplynutí jejich životnosti.

Životnost plynových sporáků

Podle GOST je průměrná životnost plynových sporáků asi 10-15 let, za předpokladu správného provozu a pravidelné údržby. Je však důležité si uvědomit, že tato doba se může lišit v závislosti na výrobci a podmínkách použití. Při blížícím se konci životnosti kamen se doporučuje nechat je zkontrolovat odborníkem, aby posoudil jejich stav a bezpečnost používání. V případě zjištění závažných závad nebo opotřebení je nutné desku neprodleně vyměnit za novou, která splňuje všechny požadavky na bezpečnost a kvalitu. Nákup nového plynového sporáku se zárukou kvality a dodržování všech montážních a provozních pokynů pomůže předejít nepříjemným situacím a zajistí dlouhou životnost nového zařízení.

Zajímavé:  17 série o postapokalypse: od pandemie k výpadku proudu.

Pas starého plynového sporáku

Názor odborníka:

Odborníci podotýkají, že zákonná životnost sporáků hraje důležitou roli při zajištění bezpečnosti a efektivity používání. Průměrná životnost plynových a elektrických sporáků je podle předpisů od 10 do 15 let. Je však třeba mít na paměti, že se jedná pouze o přibližné údaje a skutečná doba závisí na intenzitě používání a provozních podmínkách. Při překročení stanovené doby se doporučuje kamna vyměnit, i když nadále fungují. Předejdete tak nouzovým situacím, snížíte riziko požáru a zajistíte spolehlivý provoz kuchyňského vybavení.

Čtyři hlavní zákazy pro majitele domů s plynovým sporákem nebo bojlerem

Jak probíhá výměna?

 • Za nedodržení příkazu se podle 23 zákoníku o správních deliktech Ruské federace ukládá pokuta 1000 5000 až XNUMX XNUMX rublů.
 • V případě nouze bude majitel muset zaplatit 10000 30000-XNUMX XNUMX rublů.
 • Pokud dojde ke škodě na cizím majetku nebo k ohrožení života, bude čelit trestní odpovědnosti a pokutě 300 000 rublů.

Kromě sankcí je dodávka plynu vypnuta po 2 upozorněních, která jsou zasílána každých 20 dní. Pokud bylo druhé upozornění ignorováno, má plynárenská služba po 20 dnech právo odpojit byt od plynu.

Je přísně zakázáno vyměňovat zařízení sami. V nařízení vlády č. 410 je uvedeno, že výměnu mohou provádět pouze firmy s oprávněním k provádění takových prací a specialisté s prověrkou.Může jít o soukromou společnost, ale budou muset být povoláni i zaměstnanci státní plynárenské služby. Zařízení utěsní státními plombami, zkontrolují těsnost a zaregistrují.

Za nezávislé připojení k plynovodu je uložena pokuta 10000 15000–XNUMX XNUMX rublů.

V některých městech se plynové sporáky vyměňují pro určité kategorie občanů zdarma. Tato kategorie zahrnuje vlastníky a nájemníky, kteří dostávají dotace na zaplacení energií, hrdiny Sovětského svazu, socialistickou práci, Ruskou federaci a účastníky druhé světové války. Zjistěte více o programu od místní plynárenské společnosti.

Hadice plynového sporáku

Zajímavá fakta

Proč v roce 2024 mohou dostat pokutu lidé, kteří mají v bytě plynový sporák

 1. Plynové sporáky nemají zákonem stanovenou dobu použitelnosti:Při správném provozu a údržbě lze plynové sporáky používat neomezeně dlouho.
 2. Elektrická kamna mají životnost 10-15 let:Tato doba je stanovena výrobcem a závisí na materiálech použitých při návrhu.
 3. Sklokeramické povrchy nemají stanovenou životnost:Jejich průměrná životnost je však asi 10 let. Po uplynutí této doby mohou nastat problémy s funkčností a zabezpečením.
Zajímavé:  Simulátor orálního sexu, vibrační kalhotky a další: 10 sexuálních pomůcek pro ženy.

Životnost plynové hadice k plynovému sporáku

Metody zjišťování úniků plynu

Určitou životnost má i plynová hadice, která spojuje plynový sporák s plynovým potrubím. Podle předpisů musí být plynová hadice vyměněna každých 5 let. To je způsobeno tím, že materiály, ze kterých je hadice vyrobena, časem podléhají opotřebení a mohou ztratit své kvality, což může vést k úniku plynu a v důsledku toho k nouzovému stavu. Proto je důležité pravidelně kontrolovat stav plynové hadice a v případě potřeby ji včas vyměnit, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí. Viz také:

Životnost elektrického sporáku

 • litinové palačinky – 2–3 roky;
 • halogenové žárovky – 8 let;
 • páskové a indukční ohřívače – 10 let.

Omezenou životnost má i zásuvka na elektrický sporák. Musí se měnit každých 10 let.

Životnost desek v různých časech se velmi lišila. Za sovětské éry vydržely plynové spotřebiče podle státní normy 4 roky. Poté bylo toto období prodlouženo na 14 let (GOST R 50696-94). Od roku 1996 je v platnosti GOST R 50696-96. Od roku 2020 je výměna a provozuschopnost plynových sporáků v Rusku regulována GOST R 50696-2006 a vládním nařízením č. 410.V části 8, odst. 80c se uvádí, že dodávka plynu je pozastavena po uplynutí výrobcem stanovené doby použitelnosti, jakož i při zjištění poruch nebo uplynutí prodloužené životnosti.

Rada nábytkáře – jak zničit novou kuchyni

Bezpečnostní pravidla pro používání kuchyňských sporáků

Provoz kuchyňských sporáků vyžaduje dodržování určitých bezpečnostních pravidel, aby se předešlo případným nehodám a nehodám. Je důležité dodržovat doporučení výrobce a znát základní bezpečnostní opatření. 1. Správná instalace:Před použitím sporáku se ujistěte, že je správně a bezpečně nainstalován. Kamna musí být instalována na rovném povrchu a správně připojena na plyn nebo elektřinu v souladu s pokyny výrobce. 2. Větrání:Zajistěte dobré větrání v prostoru, kde jsou kamna instalována. To pomůže vyhnout se otravě oxidem uhelnatým nebo jiným nebezpečným látkám, které se mohou uvolňovat během vaření. 3. Požární bezpečnost:Nikdy nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru. V případě požáru ihned vypněte kamna a zakryjte hořící plochu poklicí nebo pojistkou plamene. K hašení požáru tuku nepoužívejte vodu. 4. Čistota a údržba:Pravidelně čistěte sporák od mastnoty a zbytků jídla. Provádějte preventivní kontroly stavu kamen a jejich součástí, abyste předešli případným poruchám nebo úniku plynu. 5. Děti a domácí zvířata:Naučte děti bezpečnostním pravidlům při práci s kuchyňským sporákem a udržujte je mimo dosah bez dozoru. Ujistěte se také, že domácí mazlíčci nemohou náhodou zapnout sporák. Viz také: Dodržování těchto pravidel pomůže zajistit bezpečný provoz kamen a vyhnout se nepříjemným situacím. Pamatujte, že bezpečnost by měla být vždy na prvním místě!

Zajímavé:  7 chutných a zdravých obědů na celý týden.

Často kladené dotazy

Musím po 10 letech měnit kamna?

Málokdo ví, ale používání plynového sporáku po uplynutí jeho životnosti je zákonem zakázáno. Průměrná životnost plynových sporáků stanovená výrobcem je přitom poměrně krátká – 10–15 let a mají ze zákona právo vypnout plyn v místnosti se sporákem s „vypršelou expirací“. “.

Kolik let můžete používat plynový sporák?

Další provoz spotřebičů, které překročily standardní životnost, by neměl přesáhnout 10 let a celková doba provozu plynových a plyno-elektrických domácích spotřebičů na vaření by neměla přesáhnout 20 let.

Co se stane, když plynový sporák vyprší?

Po uplynutí životnosti plynového sporáku stanovené jeho výrobcem je nutné sporák vyměnit, pokud se tato lhůta neprodlouží na základě výsledků jeho technické diagnostiky provedené specializovanou organizací. V druhém případě se deska vymění po uplynutí prodloužené doby.

Je možné kamna vyhodit?

Proč byste prostě neměli vyhodit sporák? Ocelové tělo desky se vlivem koroze rozloží asi za 10 let. Během celého tohoto období se do půdy dostávají sloučeniny železa, které znečišťují půdu a podzemní vody.

Užitečné tipy

TIP #1

Pravidelně kontrolujte stav hořáků a plynového potrubí na vašem sporáku. Zjistíte-li poškození nebo netěsnosti, obraťte se na odborníka s žádostí o výměnu nebo opravu.

TIP #2

Sledujte záruku a životnost vašeho sporáku, abyste se v budoucnu vyhnuli nepředvídaným problémům. Dodržujte doporučení výrobce pro péči a údržbu.

TIP #3

Pokud se u vašeho kuchyňského sporáku vyskytnou poruchy nebo problémy, nepokoušejte se provádět opravy sami, je lepší kontaktovat odborníky. To zaručuje bezpečnost a dlouhou životnost zařízení.

Chyby, které zkracují životnost sporáku

Chyby, které zkracují životnost kuchyňského sporáku foto 1

Chcete, aby vám kamna vydržela co nejdéle? Vyhněte se těmto velmi častým a velmi škodlivým chybám.

Zajímavé:  Vitamíny pro děti: kde je získat a jak je používat.

Tyto běžné chyby vás budou stát desky

Pokud si myslíte, že oprava zařízení je drahá, zkuste koupit nové. Je jen málo věcí tak frustrujících jako zbavit se drahého spotřebiče, který je jen pár let starý. Nejhorší část? To může být způsobeno vašimi chybami! I ty nejspolehlivější domácí spotřebiče na trhu vyžadují řádnou údržbu, jinak se může výrazně zkrátit jejich životnost. To velmi platí pro něco jako sporák, který bude nutné vyměnit mnohem dříve, než by měl, pokud se neúmyslně dopustíte některé (nebo všech!) z těchto 13 chyb pravidelně.

Nečteš návod

Není to zábavné, ale po instalaci byste si měli přečíst příručku k zařízení. Navrhovatel Oleg Karpinets z Quality Appliance Repair San Francisco říká, že pokud tak neučiníte, může to v budoucnu způsobit problémy. „Ano, pokyny mohou být velmi nudné,“ připouští, „ale jsou velmi užitečné pro udržení vašeho zařízení v chodu. Příručky mohou obsahovat speciální tipy pro správné čištění a péči.“ Uchovávejte všechny své příručky pohromadě na jednom místě, jako je například organizér souborů s akordeonem, aby bylo snadné je najít. Karty označte názvem zařízení a jakmile se něco pokazí, vždy najdete to, co potřebujete.

Odejdete, zatímco vaříte

Na rozdíl od rčení, hrnec, který je sledován, se skutečně uvaří, a pokud se nedíváte, může vařit. Může být lákavé opustit kuchyň, zatímco vaříte vodu nebo ohříváte tekutiny, ale i malé přetečení může vést k velkým problémům. Proč? Podle Paula Berryho, majitele Mr. Spotřebič společnosti San Antonio, společnost Neighborly, rozlití, potřísnění a další nehody mohou vést k uvíznutí nečistot nebo ucpání. A pokud jsou ignorovány, mohou poškodit zařízení a zkrátit jeho životnost. Pokud dojde k varu nebo rozlití, okamžitě jej otřete savým kuchyňským hadříkem.

Zajímavé:  Analytici zjistili, která země nejrychleji vydělává peníze na novém iPhone 14 Pro.

Neodstraňujete ucpání hořáku

Už jste někdy šli ke sporáku a zapálili hořák, ale nefungovalo to? Neignorujte tento problém. Hořák, který se nezapálí, je pravděpodobně ucpaný a potřebuje vyčistit. Pokud se hořák ucpe, může součást zkorodovat a zkrátit tak životnost vašeho spotřebiče, říká Berry. Pokud se ucpávky nikdy nevyčistí, otvory, kterými plyn uniká, se zmenší. „To by mohlo potenciálně vést k neefektivnímu spalování plynu a možným horkým místům v pánvi, což znamená nerovnoměrné dodávání tepla,“ vysvětluje. „To může také omezit možnost opravy zařízení. A pokud zůstanou ucpané, hořáky mohou nakonec přestat správně fungovat.“ Pokud potřebujete další pomoc s úklidem, vyzkoušejte Easy Off Specialty Kitchen Cleaner. Tento produkt lze použít nejen na sporák, ale také na zadní stříkance, mikrovlnky a většinu míst, která nelze snadno odmastit běžným čističem na trouby. Domácí spotřebiče obvykle potřebují opravy v nejméně vhodnou dobu.

Ignorujete odpadky na skleněné desce

Chyby, které zkracují životnost kuchyňského sporáku foto 2

Skleněné desky jsou oblíbenou volbou pro ty, kteří chtějí své kuchyni dodat elegantní a moderní vzhled. Pokud však necháte nahromadit nečistoty, pravděpodobně si koupíte nový spotřebič dříve, než jste plánovali. „Skleněná deska plná šmouh, spálenin a připečených míst zcela ničí estetiku,“ říká Sarah Brunet, ředitelka značky Molly Maid, společnosti Neighborly. „Proto je péče o skleněná kamna a jejich pravidelné čištění nanejvýš důležité, chcete-li si je užívat po mnoho let.“ I když se čištění nečistot může zdát jako skličující úkol, není tomu tak, pokud znáte pár triků, například mít po ruce produkt jako Weiman Ceramic a Glass Cooktop Cleaner. Nejlepších výsledků dosáhnete, když jej použijete brzy po vychladnutí sporáku.

Naplníte sporák vodou

Někdy je méně více – a to rozhodně platí, pokud jde o vodu a váš sporák. „Viděli jsme, že sporáky (plynové i elektrické) selhávají, když naši zákazníci používají k čištění příliš mnoho vody,“ vysvětluje Karpinets. „Je důležité si uvědomit, že plynový sporák je také elektrický spotřebič a přímo pod vašimi hořáky jsou ovládací desky, elektrické spínače a vysokonapěťové dráty. Zaplavit kamna vodou a přitom se je snažit vyčistit, není nikdy dobrý nápad.“ Vodu ani jiné tekutiny nejlépe nepokládejte přímo na sporák; místo toho namočte čisticí podložku, například od Pure Sky Kitchen. Měli byste to dělat pravidelně, abyste se vyhnuli nepořádku. Mějte na paměti, že vaše kamna nejsou jediným povrchem, který vyžaduje pravidelnou údržbu.

Zajímavé:  Fasádní tepelné panely Clinker: výroba a instalace výrobků s dlaždicemi, pokyny a recenze.

K odstranění nánosu použijete žiletku

Někdy vážná situace s kamny vyžaduje vážné řešení. Toto řešení by však nikdy nemělo zahrnovat odstraňování přilepených nečistot něčím ostrým, jako je žiletka, zvláště pokud máte co do činění se skleněnou varnou deskou. Brunetka říká, že je to těžké a navrhuje místo toho použít silikonovou nebo plastovou stěrku. „Je to skvělý nástroj, protože je flexibilní a bezpečný, spíše než jednobřitá čepel nebo něco ostrého, co může poškrábat povrch skla,“ říká. A ano, funguje to. Jen se ujistěte, že používáte špachtli, která vydrží vysoké teplo, jako je Rubbermaid Heat Scraper. Dodává se dokonce v několika velikostech, takže můžete uklidit jakýkoli nepořádek, bez ohledu na to, jak velký nebo malý.

Povrch očistíte drátěným kartáčem

Rozdrcená špína může být obtížně odstranitelná, ale Karpinets upozorňuje, že použití drátěného kartáče může z dlouhodobého hlediska vytvořit ještě větší problém. „Viděli jsme jiskrové elektrody zničené nadměrným čištěním pomocí abrazivních materiálů, jako jsou drátěné kartáče,“ vysvětluje. „Jsou to choulostivé části a potřebují pečlivé čištění.“ Místo toho použijte sadu na čištění varné desky Weiman, která obsahuje čisticí podložku speciálně vyrobenou pro tento povrch. Sada obsahuje i žiletku, ale doporučujeme pro ni najít alternativní využití.

Nečistíte výrobek speciálně určený pro skleněné sporáky

Chyby, které zkracují životnost kuchyňského sporáku foto 3

Ideální je použít výrobek určený přímo pro váš spotřebič. Pokud jde o váš sporák, odborník na čištění Melissa Maker doporučuje skleněnou varnou hůlku Scotch-Brite. Nejenže odstraňuje nečistoty, ale také chrání vaše ruce před ušpiněním. „Stačí přidat vodu na povrch a vydrhnout postiženou oblast,“ říká. „Během několika tahů se špinavé usazeniny, které byly hlavním zdrojem stresu, začnou rozpouštět a odhalují lesklý, čistý povrch varné desky.“

Zajímavé:  13 chyb v angličtině, které dělá každý z nás.

Používáte chemické čisticí prostředky

Věřte nebo ne, přírodní produkty, které už pravděpodobně máte po ruce, mohou být účinnější (a bezpečnější) než dražší chemické čističe. „Nasypte jedlou sodu přímo na sporák a použijte čistý vlhký hadřík z mikrovlákna k vyčištění skvrny,“ říká Brunette. Pokud máte co do činění s tvrdohlavou skvrnou, nabízí jednoduché řešení: „Přidejte do jedlé sody pár kapek destilovaného octa a úplně se vyčistí.“ Uklízíte doma papírovými ručníky?

Nenastavujete špatně zarovnaný uzávěr hořáku

Nezarovnaný uzávěr hořáku může zabránit vznícení. „Pokud zapalovač na vašem plynovém sporáku cvaká a cvaká a hořák se nikdy nezapálí, ujistěte se, že je víčko hořáku na svém místě a správně zarovnáno,“ říká Berry. „Pokud si nejste jisti, poslouchejte, zda je zapalovač hlasitější než normálně.“ Stejně jako ucpání může způsobit korozi a zkrátit životnost spotřebiče. Pokud je vaše víčko hořáku odštípnuté nebo poškozené, je nejlepší jej vyměnit za nový, než se něco pokazí.

Ignorujete známky úniku plynu

Úniky plynu nezkracují jen životnost vašich kamen. Pokud zařízení exploduje, bude nutné jej vyměnit, a co je horší, výbuch může být smrtelný. Zápach plynu je obvykle dobrým znamením, že došlo k problému. „I když je normální cítit mírný zápach plynu, když zapnete sporák, pokud zápach začne před zapnutím spotřebiče a rozšíří se po celém domě, může to znamenat únik a nebezpečný stav, který vyžaduje okamžitou pozornost,“ Berry. vysvětluje. „Okamžitě otevřete okna a zavolejte místnímu dodavateli plynu mimo váš domov.“ Pokud se to stane více než jednou, je rozumné koupit detektor úniku plynu jako je tento od EG a nainstalovat jej do vaší kuchyně. Vaše trouba není jediným spotřebičem, který může explodovat.

Zajímavé:  10 příběhů o malých rozhodnutích, která změnila životy.

Snažíte se problém vyřešit sami

Ve většině případů je lepší nechat opravy domácích spotřebičů na profesionálech. „Jsou chvíle, kdy se člověk může pokusit opravit svůj spotřebič a pak, když ho rozebere, bohužel zjistí, že nemůže přijít na to, co je na něm špatného,“ říká Berry. „A uvědomují si, že nemohou přijít na to, jak to dát zase dohromady.“ To může také vést k dalším škodám a v konečném důsledku prodražit opravy, mimochodem, čtěte dále na webu kitchen.bel, naši milí návštěvníci, užitečné články o tom, jak vybrat správné kuchyně na zakázku, jak vyměnit fasády a aktualizovat nábytek , jak vylepšit kuchyň a bytový interiér.

Příliš dlouho čekáte na zavolání profesionála

 • Domů →
 • O interiéru →
 • Vytváříme pohodu v interiéru →
 • Chyby, které zkracují životnost sporáku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button